Đại sứ quán ở Italia tiếp nhận đăng ký nguyện vọng về Việt Nam của công dân

Đại sứ quán Việt Nam tại Italia khuyến nghị công dân liên tục cập nhật thông tin trên trang web của Đại sứ quán. Ảnh: AA.
Đại sứ quán Việt Nam tại Italia khuyến nghị công dân liên tục cập nhật thông tin trên trang web của Đại sứ quán. Ảnh: AA.
Đại sứ quán Việt Nam tại Italia khuyến nghị công dân liên tục cập nhật thông tin trên trang web của Đại sứ quán. Ảnh: AA.
Lên top