Đại sứ Phạm Sanh Châu: Vĩnh biệt chú Phan Văn Khải, tấm gương hết lòng tận tụy vì nước, vì dân

Đại sứ Phạm Sanh Châu chia sẻ bức ảnh trong cuộc gặp của cố Thủ tướng Phan Văn Khải và Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Ảnh: FB Đại sứ Phạm Sanh Châu.
Đại sứ Phạm Sanh Châu chia sẻ bức ảnh trong cuộc gặp của cố Thủ tướng Phan Văn Khải và Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Ảnh: FB Đại sứ Phạm Sanh Châu.
Đại sứ Phạm Sanh Châu chia sẻ bức ảnh trong cuộc gặp của cố Thủ tướng Phan Văn Khải và Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Ảnh: FB Đại sứ Phạm Sanh Châu.