Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc bất ngờ từ chức

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad. Ảnh: Bloomberg/Getty.
Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad. Ảnh: Bloomberg/Getty.
Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad. Ảnh: Bloomberg/Getty.
Lên top