Đại sứ Mỹ tại Panama từ chức vì không thể phụng sự Tổng thống Donald Trump

Đại sứ Mỹ tại Panama. Ảnh: Reuters
Đại sứ Mỹ tại Panama. Ảnh: Reuters
Đại sứ Mỹ tại Panama. Ảnh: Reuters