Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đại sứ Mỹ tại Panama từ chức vì không thể phụng sự Tổng thống Donald Trump

Đại sứ Mỹ tại Panama. Ảnh: Reuters
Đại sứ Mỹ tại Panama. Ảnh: Reuters