Đại sứ Mỹ tại Nga trở về Washington để tham vấn

Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan. Ảnh: AFP.
Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan. Ảnh: AFP.
Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan. Ảnh: AFP.
Lên top