Đại sứ Mỹ lẩy thơ Nguyễn Trãi chúc Tết người Việt

Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink chúc Tết người dân Việt Nam.
Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink chúc Tết người dân Việt Nam.
Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink chúc Tết người dân Việt Nam.
Lên top