Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đại sứ Mỹ làm bánh Trung thu cùng trẻ em làng Hữu Nghị