Đại sứ Mỹ làm bánh Trung thu cùng trẻ em làng Hữu Nghị