Đại sứ Mỹ chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử Chủ tịch Nước

Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: VGP
Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: VGP
Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: VGP
Lên top