Đại sứ Israel tự tay trao gạo cho người dân ở ATM gạo Hà Nội

Đại sứ Israel tại Việt Nam tự tay trao gạo cho người dân ở ATM gạo Hà Nội sáng 24.4. Ảnh: ĐSQ Israel.
Đại sứ Israel tại Việt Nam tự tay trao gạo cho người dân ở ATM gạo Hà Nội sáng 24.4. Ảnh: ĐSQ Israel.
Đại sứ Israel tại Việt Nam tự tay trao gạo cho người dân ở ATM gạo Hà Nội sáng 24.4. Ảnh: ĐSQ Israel.
Lên top