Đại sứ Israel tại Trung Quốc bị cách ly theo dõi COVID-19

Lãnh đạo Bộ Y tế Israel cho biết, khả năng người Israel nhiễm COVID-19 ngày càng tăng cao. Ảnh: AFP
Lãnh đạo Bộ Y tế Israel cho biết, khả năng người Israel nhiễm COVID-19 ngày càng tăng cao. Ảnh: AFP
Lãnh đạo Bộ Y tế Israel cho biết, khả năng người Israel nhiễm COVID-19 ngày càng tăng cao. Ảnh: AFP
Lên top