Đại sứ Hùng Ba: Trung Quốc cảm ơn Việt Nam đã giúp đỡ, phối hợp chống dịch

Lên top