Đại sứ Hà Kim Ngọc khuyến cáo du học sinh Việt Nam ở Mỹ trong dịch COVID-19

Đại sứ Hà Kim Ngọc. Ảnh: VTV
Đại sứ Hà Kim Ngọc. Ảnh: VTV
Đại sứ Hà Kim Ngọc. Ảnh: VTV
Lên top