Đại sứ Đức tại Trung Quốc đột ngột qua đời sau vài ngày nhậm chức

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Đại sứ Đức tại Trung Quốc Jan Hecker. Ảnh: AFP
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Đại sứ Đức tại Trung Quốc Jan Hecker. Ảnh: AFP
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Đại sứ Đức tại Trung Quốc Jan Hecker. Ảnh: AFP
Lên top