Đại sứ Anh viết thư cảm ơn hai trẻ em Việt đã tặng Anh 20.000 khẩu trang

Hai chị em Trương Thị Linh Nhạn và Trương Cao Khôi trong một lần thăm London, Anh. Ảnh: UK in Vietnam.
Hai chị em Trương Thị Linh Nhạn và Trương Cao Khôi trong một lần thăm London, Anh. Ảnh: UK in Vietnam.
Hai chị em Trương Thị Linh Nhạn và Trương Cao Khôi trong một lần thăm London, Anh. Ảnh: UK in Vietnam.
Lên top