Đại sứ Anh trao chứng nhận Chevening cho học giả Việt Nam

Đại sứ Anh tại Việt Nam Giles Lever. Ảnh: PV.
Đại sứ Anh tại Việt Nam Giles Lever. Ảnh: PV.