Đại sứ Anh khuyên công dân Anh tuân thủ phòng dịch COVID-19 ở Việt Nam

Đại sứ Anh Gareth Ward gửi thông điệp đến công dân Anh tại Việt Nam. Ảnh: ĐSQ Anh
Đại sứ Anh Gareth Ward gửi thông điệp đến công dân Anh tại Việt Nam. Ảnh: ĐSQ Anh
Đại sứ Anh Gareth Ward gửi thông điệp đến công dân Anh tại Việt Nam. Ảnh: ĐSQ Anh
Lên top