Đài quan sát Mặt trời 2.300 tuổi được trao danh hiệu Di sản thế giới

Cảnh quan khu di tích Chankillo khi nhìn từ trên không. Ảnh: AFP
Cảnh quan khu di tích Chankillo khi nhìn từ trên không. Ảnh: AFP
Cảnh quan khu di tích Chankillo khi nhìn từ trên không. Ảnh: AFP
Lên top