Dải Ngân hà có "điểm gãy" khác thường dài 3000 năm ánh sáng

Minh họa về Dải Ngân hà. Ảnh: NASA
Minh họa về Dải Ngân hà. Ảnh: NASA
Minh họa về Dải Ngân hà. Ảnh: NASA
Lên top