Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đài Loan diễn tập cứu hộ trên Biển Đông cuối tháng 11