Đại học Trung Quốc dùng trí tuệ nhân tạo điểm danh sinh viên trốn học

Trung Quốc đang nỗ lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhiều mặt của đời sống. Ảnh: AFP.
Trung Quốc đang nỗ lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhiều mặt của đời sống. Ảnh: AFP.
Trung Quốc đang nỗ lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhiều mặt của đời sống. Ảnh: AFP.
Lên top