Đại gia Abu Dhabi mua trinh tiết người mẫu tuổi teen Mỹ 3 triệu USD

Việc giao dịch được thực hiện trên website Cinderella Escorts. Ảnh: Cinderella Escorts
Việc giao dịch được thực hiện trên website Cinderella Escorts. Ảnh: Cinderella Escorts