Đại dương cổ có thể ẩn sâu dưới bề mặt sao Hỏa

Sao Hỏa có thể giấu đại dương cổ bên dưới lớp vỏ, nghiên cứu mới cho biết. Ảnh: NASA.
Sao Hỏa có thể giấu đại dương cổ bên dưới lớp vỏ, nghiên cứu mới cho biết. Ảnh: NASA.
Sao Hỏa có thể giấu đại dương cổ bên dưới lớp vỏ, nghiên cứu mới cho biết. Ảnh: NASA.
Lên top