Đại diện WHO: Triều Tiên chưa phát hiện ca mắc COVID-19 nào

Tình nguyện viên thực hiện công việc khử trùng trong chiến dịch chống virus tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ảnh phát hành ngày 4.3. Ảnh: Reuters
Tình nguyện viên thực hiện công việc khử trùng trong chiến dịch chống virus tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ảnh phát hành ngày 4.3. Ảnh: Reuters
Tình nguyện viên thực hiện công việc khử trùng trong chiến dịch chống virus tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ảnh phát hành ngày 4.3. Ảnh: Reuters
Lên top