Đại diện thương mại Mỹ - Trung lần đầu điện đàm dưới thời Tổng thống Biden

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai đã điện đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc ngày 27.5. Ảnh: AFP/Getty
Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai đã điện đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc ngày 27.5. Ảnh: AFP/Getty
Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai đã điện đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc ngày 27.5. Ảnh: AFP/Getty
Lên top