Đại dịch toàn cầu lập kỉ lục mới: Nửa triệu ca COVID-19 chỉ trong một ngày

Nhân viên y tế Ấn Độ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân hôm 29.10. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế Ấn Độ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân hôm 29.10. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế Ấn Độ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân hôm 29.10. Ảnh: AFP
Lên top