Đại dịch toàn cầu: 15 giây có 1 người tử vong vì COVID-19

Nhân viên y tế chuyển một bệnh nhân COVID-19 đã qua đời lên một xe tải đông lạnh tại Trung tâm Bệnh viện Brooklyn ở thành phố New York, Mỹ. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế chuyển một bệnh nhân COVID-19 đã qua đời lên một xe tải đông lạnh tại Trung tâm Bệnh viện Brooklyn ở thành phố New York, Mỹ. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế chuyển một bệnh nhân COVID-19 đã qua đời lên một xe tải đông lạnh tại Trung tâm Bệnh viện Brooklyn ở thành phố New York, Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top