Đại dịch thế giới 2.8: COVID-19 tăng mạnh nhất ở Châu Á trong 24h

Một bức bích họa về các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch ở đường phố New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP
Một bức bích họa về các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch ở đường phố New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP
Một bức bích họa về các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch ở đường phố New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP
Lên top