Đại dịch COVID-19 toàn cầu vượt mốc 75 triệu ca nhiễm

Đại dịch COVID-19 toàn cầu vượt mốc 75 triệu ca nhiễm. Ảnh: AFP
Đại dịch COVID-19 toàn cầu vượt mốc 75 triệu ca nhiễm. Ảnh: AFP
Đại dịch COVID-19 toàn cầu vượt mốc 75 triệu ca nhiễm. Ảnh: AFP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top