Đại dịch COVID-19 toàn cầu vượt mốc 6 triệu ca nhiễm

Khu vực chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Gilberto Novaes,  ở Manaus, Brazil, ngày 20.5. Ảnh: AFP
Khu vực chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Gilberto Novaes, ở Manaus, Brazil, ngày 20.5. Ảnh: AFP
Khu vực chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Gilberto Novaes, ở Manaus, Brazil, ngày 20.5. Ảnh: AFP
Lên top