Đại dịch COVID-19 tác động mạnh tới báo chí thế giới

Truyền thông quốc tế tác nghiệp bên ngoài Bệnh viện St Thomas ở trung tâm London tháng 4.2020. Một số đeo khẩu trang để phòng ngừa COVID-19. Ảnh: AFP
Truyền thông quốc tế tác nghiệp bên ngoài Bệnh viện St Thomas ở trung tâm London tháng 4.2020. Một số đeo khẩu trang để phòng ngừa COVID-19. Ảnh: AFP
Truyền thông quốc tế tác nghiệp bên ngoài Bệnh viện St Thomas ở trung tâm London tháng 4.2020. Một số đeo khẩu trang để phòng ngừa COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top