Đại dịch COVID-19 nguy cấp, Pháp chính thức phong tỏa toàn quốc lần 3

Pháp sẽ bước vào đợt phong tỏa toàn quốc lần 3 kể từ 2.4 để kiểm soát đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Pháp sẽ bước vào đợt phong tỏa toàn quốc lần 3 kể từ 2.4 để kiểm soát đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Pháp sẽ bước vào đợt phong tỏa toàn quốc lần 3 kể từ 2.4 để kiểm soát đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top