Đại dịch COVID-19: Hơn 70% ca nhiễm mới xuất hiện ở Châu Âu

Phun thuốc khử trùng ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại Venice, Italia. Ảnh: AFP
Phun thuốc khử trùng ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại Venice, Italia. Ảnh: AFP
Phun thuốc khử trùng ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại Venice, Italia. Ảnh: AFP
Lên top