Đại dịch COVID-19 đã đầu độc đại dương như thế nào

Đại dịch đã đầu độc đại dương bằng khẩu trang y tế và găng tay. Ảnh: Opération Mer Propre
Đại dịch đã đầu độc đại dương bằng khẩu trang y tế và găng tay. Ảnh: Opération Mer Propre
Đại dịch đã đầu độc đại dương bằng khẩu trang y tế và găng tay. Ảnh: Opération Mer Propre
Lên top