Đại dịch COVID-19: Các nước dùng biện pháp gì để giữ chân người dân ở nhà

Người đàn ông đi bộ trên con đường vắng vẻ dẫn đến Dinh Tổng thống ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 24.4. Ảnh: AFP
Người đàn ông đi bộ trên con đường vắng vẻ dẫn đến Dinh Tổng thống ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 24.4. Ảnh: AFP
Người đàn ông đi bộ trên con đường vắng vẻ dẫn đến Dinh Tổng thống ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 24.4. Ảnh: AFP
Lên top