Đại dịch COVID-19 buộc geisha Nhật Bản phải làm việc trực tuyến

Vì giãn cách xã hội, geisha Chacha buộc phải làm việc qua Zoom. Ảnh: AFP
Vì giãn cách xã hội, geisha Chacha buộc phải làm việc qua Zoom. Ảnh: AFP
Vì giãn cách xã hội, geisha Chacha buộc phải làm việc qua Zoom. Ảnh: AFP
Lên top