Đại dịch châu chấu bùng phát ở phía nam Châu Phi

Đại dịch châu chấu bùng phát ở các quốc gia phía nam Châu Phi, đe dọa cuộc sống của 7 triệu người dân. Ảnh: CBS News
Đại dịch châu chấu bùng phát ở các quốc gia phía nam Châu Phi, đe dọa cuộc sống của 7 triệu người dân. Ảnh: CBS News
Đại dịch châu chấu bùng phát ở các quốc gia phía nam Châu Phi, đe dọa cuộc sống của 7 triệu người dân. Ảnh: CBS News
Lên top