Đại cử tri giả bỏ 11 phiếu của Arizona cho ông Trump

Những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump biểu tình trước tòa nhà nghị viện bang Arizona ở Phoenix, Arizona. Ảnh: AFP.
Những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump biểu tình trước tòa nhà nghị viện bang Arizona ở Phoenix, Arizona. Ảnh: AFP.
Những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump biểu tình trước tòa nhà nghị viện bang Arizona ở Phoenix, Arizona. Ảnh: AFP.
Lên top