Đại cử tri đoàn họp 14.12: Ngày quyết định số phận của ông Trump

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Lên top