Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đại biểu dự hội thảo quốc tế về Biển Đông sẽ thăm Quân cảng Cam Ranh