Đại bàng đuôi trắng xuất hiện ở Loch Lomond sau hơn một thế kỷ

Đại bàng đuôi trắng hiện đã được liệt kê trong Sách Đỏ. Ảnh: AFP
Đại bàng đuôi trắng hiện đã được liệt kê trong Sách Đỏ. Ảnh: AFP
Đại bàng đuôi trắng hiện đã được liệt kê trong Sách Đỏ. Ảnh: AFP
Lên top