Đại bàng có hình dáng kỳ lạ đến mức dễ bị nhầm là con người hóa trang

Ảnh:  leon_moore_nature_experience.
Ảnh: leon_moore_nature_experience.
Ảnh: leon_moore_nature_experience.
Lên top