Đại án tham nhũng rúng động Indonesia

Chủ tịch Hạ viện Indonesia Setya Novanto. Ảnh: Reuters
Chủ tịch Hạ viện Indonesia Setya Novanto. Ảnh: Reuters