Đặc vụ Israel ám sát thủ lĩnh số 2 của Al Qaeda giữa trung tâm Iran

FBI treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin để bắt giữ được thủ lĩnh số 2 của Al Qaeda Abdullah Ahmed Abdullah. Ảnh: FBI.
FBI treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin để bắt giữ được thủ lĩnh số 2 của Al Qaeda Abdullah Ahmed Abdullah. Ảnh: FBI.
FBI treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin để bắt giữ được thủ lĩnh số 2 của Al Qaeda Abdullah Ahmed Abdullah. Ảnh: FBI.
Lên top