Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đặc sứ Mỹ cảnh báo nguy cơ chia cắt Ukraina

Phe ly khai ở miền đông Ukraina. Ảnh: Reuters
Phe ly khai ở miền đông Ukraina. Ảnh: Reuters