Đặc nhiệm tiêu diệt Bin Laden vào Syria hòng tóm sống thủ lĩnh IS

Thủ lĩnh tối cao IS AlBaghdadi. Ảnh: SF.
Thủ lĩnh tối cao IS AlBaghdadi. Ảnh: SF.
Thủ lĩnh tối cao IS AlBaghdadi. Ảnh: SF.
Lên top