Đặc nhiệm Đức bị nhầm với khủng bố ở Mỹ

Đặc nhiệm Đức. Ảnh: AFP
Đặc nhiệm Đức. Ảnh: AFP
Đặc nhiệm Đức. Ảnh: AFP
Lên top