Đặc điểm khiến biến thể Lambda nguy hiểm

Biến thể Lambda được phát hiện lần đầu ở Peru cuối năm ngoái. Ảnh: AFP
Biến thể Lambda được phát hiện lần đầu ở Peru cuối năm ngoái. Ảnh: AFP
Biến thể Lambda được phát hiện lần đầu ở Peru cuối năm ngoái. Ảnh: AFP
Lên top