Đặc điểm chung của những phần tử bạo loạn Capitol đã bị bắt giữ

Phân tích cho thấy các phần tử tham gia bạo loạn Capitol có lịch sử gặp khó khăn về tài chính. Ảnh: AFP.
Phân tích cho thấy các phần tử tham gia bạo loạn Capitol có lịch sử gặp khó khăn về tài chính. Ảnh: AFP.
Phân tích cho thấy các phần tử tham gia bạo loạn Capitol có lịch sử gặp khó khăn về tài chính. Ảnh: AFP.
Lên top