Đặc ân của những người tự chữa khỏi HIV

Bệnh nhân HIV thứ 2 trên thế giới được xác định tự khỏi, không cần điều trị. Ảnh: NIAID
Bệnh nhân HIV thứ 2 trên thế giới được xác định tự khỏi, không cần điều trị. Ảnh: NIAID
Bệnh nhân HIV thứ 2 trên thế giới được xác định tự khỏi, không cần điều trị. Ảnh: NIAID
Lên top