Đã mắt với video các chuyến du hành vũ trụ của NASA

Ảnh cắt từ video, cho thấy khung cảnh con người chèo thuyền trên mặt trăng Titan của sao Thổ. Ảnh: NASA
Ảnh cắt từ video, cho thấy khung cảnh con người chèo thuyền trên mặt trăng Titan của sao Thổ. Ảnh: NASA
Ảnh cắt từ video, cho thấy khung cảnh con người chèo thuyền trên mặt trăng Titan của sao Thổ. Ảnh: NASA
Lên top